Lista ministrantów

Lektorzy – 6 osób

Ministranci księgi – 2 osoby

Ministranci światła – 4 osoby

Choraliści – 9 osób

Kandydaci – 14 osób